Angol Szavak

SZAVAK

kit /kɪt/ (kit) – készlet (pl. szerszámkészlet)

bid /bɪd/ (bid) – (ár)ajánlat

hymn /hɪm/ (him) – himnusz

minute /ˈmɪn.ɪt/ (minit) – perc

hit /hɪt/ (hit) – üt

heat /hiːt/ (hít) – fűt

lip /lɪp/ (lip) – ajak

leap /liːp/ (líp) – szökkenés

sick /sɪk/ (szik) – beteg

seek /siːk/ (szík) – keres

will /wɪl/ (wil) – akarat

wheel /wiːl/ (wíl) – kerék

foot /fʊt/ (fut) - láb

put /pʊt/ (put) - tesz

good /gʊd/ (gud) - jó

strut /strʌt/ (sztrát) – peckesen jár

mud /mʌd/ (mád) – sár

love /lʌv/ (láv) – szeretet, szerelem

blood /blʌd/ (blád) – vér

uncle /ˈʌŋ.kl ̩/ (ánkl) – nagybácsi
ankle /ˈæŋ.kl ̩/ (enkl) – boka
bunk /bʌŋk/ (bánk) – emeletes ágy
bank /bæŋk/ (benk) – bank
but /bʌt/ (bát) – de
bat /bæt/ (bet) – denevér
cup /kʌp/ (káp) – csésze
cap /kæp/ (kep) – sapka
swum /swʌm/ (szwám) – úszva

swam /swæm/ (szwem) – úszott


that (zhöt) – az

about (ö'báut) – körülbelül ( a ' azt jelenti a zárójelben, hogy az utána lévő betűn van a hangsúly)

common (komön) – mindennapi

standard (sztendöd) - standard, szabályos

butter (bátö) – vaj

accuse (ö'kjúz) – vádol

banana (bö'nánö) – banán

father (fázhö) – apa

camera (kemrö) – fényképezőgép

dress (dresz) – ruha

head (hed) – fej

bed (bed) – ágy

many (meni) – sok

bed (bed) – ágy

bid (bid)– árajánlat

medal (medöl) – medál

middle (midl) – közép

dead (ded) – halott

did (did) – cselekedett

fell (fel) – leesett

fill (fil) – tölt

pen (pen) – toll

pin (pin) - gombostű

 

-----  4  -----

 

trap (trep) – csapda

stamp (sztemp) – bélyeg

back (bek)– hát

lap (lep) – öl (testrész)

fleece (flísz) – gyapjú (még az élő állaton lévő)

sea (szí) – tenger

machine (mö'sín) – gép

litre (lítö) – liter

litter (litö) – szemét

cheap (csíp) – olcsó

chip (csip) – chip  

feet (fít) – lábfejek

fit (fit) – fitt

he’s (híz) – ő van

his (hiz) – övé

peach (pícs) – őszibarack

pitch (pics) – dobás

sheep (síp) – birka

ship (sip) – hajó

 

-----   5   -----

 

goose /guːs/ (gúsz) – liba

two /tuː/ (tú) – kettő

blue /bluː/ (blú) – kék

group /gruːp/ (grúp) – csoport

father /ˈfɑː.ðər / (fáázhö) - apa

start /stɑːt/ (sztáát) - kezdeni

hard /hɑːd/ (háád) – kemény

 

-----   6   -----

 

thought (thót) /θɔːt/ - gondolat

law (ló) /lɔː/ - törvény

north (nórth) /nɔːθ/ - észak

war (wór) /wɔːr/– háború

nurse (nősz) /nɜːs/ – ápoló(nő)

stir (sztő) /stɜːr– kever

learn (lőn) /lɜːn/ – megtanul

refer (ri'fő) /rɪˈfɜːr/  – utal (valamire)

 

-----   7   -----

 

near (niö) /nɪər/ – közel

hear (hiö) /hɪər– hall

weary (wiöri) /ˈwɪə.ri/ – fáradt

tour (tuö) /tʊər//tɔːr- turné

pure (pjuö) /pjʊər- tiszta

cure (kjuö) /kjʊər / – gyógyít

 

-----   8   -----

 

price (prájsz) - ár

high (háj) - magas

try (tráj) – próbál

choice (csojsz) - választás

noise (nojz) - zaj

boy (boj) – fiú

A (éj)   B (bí)   C (szí)   D (dí)   E (í)   F (ef)   G (dzsí)   H (éjcs)   I (áj)   J (dzséj)   K (kéj)   L (el)   M (em)   N (en)   O (ou)   P (pí)    Q (kjú)   R (ár)
S (esz)   T (tí)   U (jú)   V (ví)   W (dábljú)   X (eksz)   Y (wáj)   Z (zed/zí)

 

1 one (wán)   2 two (tú)   3 three (thrí)   4 four (fór)   5 five (fájv)   6 six (sziksz)  7 seven   (szevn)   8 eight (éjt)   9 nine (nájn)   10 ten (ten)   11 eleven (i’levön)   12 twelve (tuelv)   13 thirteen (,thör’tín)   14 fourteen (,fór’tín)   15 fifteen (,fif’tín)   16 sixteen (,sziksz’tín)   17 seventeen (,sevn’tín)   18 eighteen (,éj’tín)   19 nineteen (,nájn’tín)   20 twenty ('tuenti)

 

choke (csóúk) /tʃəʊk/ – fullad

teacher (tícsö) /ˈtiː.tʃər– tanár

match (mecs) /mætʃ/ – gyufa

church (csőcs) /tʃɜːtʃ/ – templom

choke (csóúk) /tʃəʊk/ – fullad

joke (dzsóúk) /dʒəʊk/ – vicc

chunk (csánk) /tʃʌŋk/ – nagy darab (valamiből)

junk (dzsánk) /dʒʌŋk/ – vacak

rich (rics) /rɪtʃ/ – gazdag

ridge (ridzs) /rɪdʒ/ – hegygerinc

lunch (láncs) /lʌnt ʃ/ – ebéd

lunge (lándzs) /lʌndʒ/ – nekiront

came (kéjm) /keɪm/ – jött

lucky (láki) /ˈlʌk.i/ – szerencsés

sick (szik) /sɪk/ – beteg

clock (klok) /klɒk/ – óra

came (kéjm) /keɪm/ – jött

game (géjm) /geɪm/ – játék

back (bek) /bæk/ – hát

bag (beg)  – táska

cage (kéjdzs) /keɪdʒ/ – kalitka

gauge (géjdzs) /geɪdʒ/ – mérőműszer

calories (kelöríz) /ˈkæl.ər.iz– kalóriák

galleries (gelöriz) /ˈgæl.ər.iz– galériák

 

-----   13   -----

SZAVAK

-----   9   -----

boat /bəʊt/ – csónak

show /ʃəʊ/ – mutat

know /nəʊ/ – ismer

coat /kəʊt/ – kabát

caught /kɔːt/ – elkapott

dough /dəʊ/ – tészta (pl. kenyéré)

door /dɔːr / – ajtó

sew /səʊ/ – varr

saw /sɔː/ – látott

flow /fləʊ/ – áramlik

floor /flɔːr / – padló

square /skweər/ – tér

fair /feər / - világos

pair /peər/ – pár

dared /deər d/– merészelt

dad /dæd/ (ded) – papa

glared /gleər d/ – ragyogott

glad /glæd/ (gled) – örül

Mary /meə.ri/

marry  /ˈmær.i/– feleségül vesz/férjhez megy

 

-----   10   -----

mouth (máuth) /maʊθ/ – száj

now (náu)  /naʊ/ – most

fowl (fául) /faʊl/ – (húsáért tartott madár) szárnyas

couch (káucs) /kaʊtʃ/ – kanapé

coach (kőúcs) /kəʊtʃ/ – távolsági busz

clown (kláun) /klaʊn/ – bohóc

clone (klőún) /kləʊn/ – klón

loud (láud) /laʊd/ – hangos

load (lőúd) /ləʊd/ – sok

found (fáund) /faʊnd/ – talált

phoned (főúnd) /fəʊn/ – telefonált

face (féjsz) /feɪs/ – arc

day (déj) /deɪ/ – nap

break (bréjk) /breɪk/ – tör

ate (éjt) /eɪt/ – evett

eat (ít) /iːt/ – eszik

-faced (féjszt) /-feɪst/ – -arcú

feast (físzt) /fiːst/ – ünnep

great (gréjt) /greɪt/ – nagyszerű

greet (grít) /griːt/ – üdvözöl

mate (méjt) /meɪt/ – társ

meet (mít) /miːt/ – találkozik

 

-----   11   -----

pack (pek) – csomagol

pan (pen) – serpenyő, lábas

copy ('kopi) /ˈkɒp.i/ – másol

happen (hepön) /ˈhæp.ən/ – történik

hop (hop) /hɒp/ – ugrik

pop (pop) /pɒp/ – pukkan, durran

pack (pek) /pæk/ – csomagol

back (bek) /bæk/ – hát

punch (páncs) /pʌntʃ/ – megüt

bunch (báncs) /bʌnt ʃ/ – csokor, köteg

pump (pámp) /pʌmp/ – pumpál

bump (bámp) /bʌmp/ – nekimegy valaminek

pull (pul) /pʊl/ – húz

bull (bul) /bʊl/ – bika

tin (tin) /tɪn/ – konzerv

tight (tájt) /taɪt/ – szoros

din (din) /dɪn/ – lárma

town (táun) /taʊn/ – város

aid (éjd) /eɪd/ – segítség